Categorieën

Bedrijven / Op de markt gebrachte verpakkingen *:

Dit zijn de categorieën :

– Preventie door vermindering van het gewicht en/of het volume van de verpakking
– Circulaire economie (origine van materialen  en end-of-life, recycleerbaar, herbruikbaar, openbare netheid…)
– Vermindering van verspilling

dient op de markt te zijn gebracht voor de prijsuitreiking van het lopende jaar.

*voor mee info omtrent indiening van een dossier verwijzen we u graag door naar onze Kalender.