Jury

Er werd een jury samengesteld specifiek voor deze wedstrijd. Die bestaat uit :

Vertegenwoordigers van de overheden :

o   Het Waals Gewest
o   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o   Het Vlaams Gewest
o  De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)

Vertegenwoordigers van de academisch wereld :

o   Het VerpakkingsCentrum van de Universiteit Hasselt en de Haute Ecole Charlemagne
o   Pack4Food/UGent
o   RDC Environnement
o   CO2Logic

Vertegenwoordigers uit de verpakkingssector :

o   Het Belgisch Verpakkingsinstituut
o   VAL-I-PAC
o   Fost Plus

Vertegenwoordigers van beroepsfederaties :

o   FEVIA
o   Comeos
o   Detic
o   BMP/PMC
o   Agoria

Een packaging designer 

Vertegenwoordigers van milieu-associaties :

o   Réseau éco-conso

Het technisch comité zal bestaan uit vertegenwoordigers van Espace Environnement, RDC Environnement, Fost Plus, VAL‐I‐PAC, Pack4Food, Detic, Fevia en Comeos.

Hier vindt u de selectieprocedures van de jury.