Selectiecriteria

De jury hanteert volgende selectiecriteria om de projecten te evalueren :

critere-selection-nl-2017-1

Verminderd gewicht/volume van de verpakking :
Door een wijziging aan de verpakking is zij in gewicht of volume afgenomen zonder dat het product daarbij aan functionaliteit verliest.

Kringloopeconomie (herkomst van de materialen en end-of-life):

Deze categorie omvat verbeteringen aan de herkomst van het materiaal (bijvoorbeeld gerecycleerd materiaal, van hernieuwbare herkomst, met een gecertificeerde origine,…) en de End‐of‐Life van de verpakkingen door optimalisering en recyclage.

Bijvoorbeeld:
– Design for Recycling: ontwerpen van de verpakking zodat ze recyclebaar  wordt (met inbegrip van een verzamelsysteem dat het sorteren  vergemakkelijkt en met het zicht op een duurzaam en hoogwaardig recycling systeem).
– Hergebruik: het opzetten van een systeem voor een maximaal hergebruik van verpakkingen.
– Openbare Netheid: vóórkomen van losse componenten en dus de kans verminderen op zwerfafval.

Vermindering van de verspilling van het product :

Het veranderen van de verpakking heeft een impact op het verminderen van het verlies / de verspilling van een product.
Bijvoorbeeld :
– Vermindering van de verspilling door een betere dosering, een eenvoudig te ledigen pakket, …
– Verlenging van de levensduur van het product door een hersluitbare verpakking, geportioneerd voor een hygiënischer gebruik van cosmetica, …
– Verminderde schade aan het product, door bijvoorbeeld een beter opslagsysteem, …

 

Optimalisatie van transport en logistiek :
Door een wijziging in de verpakking zijn er bijvoorbeeld minder vrachtwagens nodig, kan de opslagruimte optimaal worden benut, …

Duurzamer gebruik van het product :
Het veranderen van de verpakking heeft een invloed op het gebruik van het product, wat de milieu-impact ervan vermindert.
Bijvoorbeeld als het product wordt opgeslagen of bereid met een lager energieverbruik.

Communicatie met  gebruikers en ondernemingen promoot duurzaam gedrag :
De verpakking bevat een communicatie die gebruikers motiveert om hun gewoontes te veranderen en hun milieu‐impact te verminderen :
– ofwel gerelateerd aan het gebruik van het product, zoals tips voor energieverbruik.
Bijvoorbeeld: op een verpakking voor aardappelen aanbevelen een deksel op de pot te zetten tijdens het koken.
– ofwel gerelateerd aan het de levensduur. Bijvoorbeeld een ecolabel of gelijkaardig.
Op vraag moet een document kunnen voorgelegd worden, namelijk bij een prijsnominatie.

Innovatie :

De nieuwe verpakking is een innovatie t.o.v. de verpakkingen die momenteel op de markt zijn.

 

Voorbeelden en winnaars 2015: 

Winnaar in de categorie: End-of-life

Winnaar in de categorie: Vermindering van gewicht en volume

Winnaar in de categorie : herkomst van de materialen

 

Winnaar in de categorie : vermindering verspilling product

 

 

Winnaar in de categorie : verminderd gewicht/volume van de verpakking

 

Vermindering kans op zwerfvuil