Get smart in packaging

1. Categorie en titel van het dossier

Titel van mijn kandidatuur*

Ik wil een kandidatuurdossier indienen in één van de volgende categorieën (duid slechts één categorie aan):*

2. Algemene gegevens

Bedrijf*

Naam contactpersoon*

Voornaam contactpersoon*

Adres (straat + nr)*

Postcode*

Stad*

Land*

Telefoonnummer*

GSM-nummer

E-mail*

Website*

Ondernemingsnummer*

* Verplicht veld

3. Beoordelingscriteria

Circulariteit/ duurzaamheid

 • Er werd een LCA-studie uitgevoerd (CO2, water, energie) – aantoonbaar via documentatie
 • Het design vergemakkelijkt het sorteren en recycleren (vorm, compatibele materialen)
 • De verpakking bevat gerecycleerd materiaal
 • De verpakking werd ontwikkeld om in een bestaande recyclagestroom te passen
 • De verpakking is herbruikbaar en vervangt een eenmalige verpakking (aantoonbaar)
 • De verpakking vermijdt productverspilling (doseerfunctie/volledig ledigen van verpakking…)
 • De verpakking helpt energie-/waterverbruik te verminderen tijdens het productieproces (‘groene’ energie, waterzuivering, nieuwe technologieën die minder energie gebruiken, vermindering van bedrijfsafval, …)

Vraag: Hoe duurzaam is uw product/verpakking? Staaf dit a.d.h.v. bovenstaande criteria. (max. 500 karakters)

Innovatief karakter

 • Nieuwe verpakking met duidelijk vernieuwend karakter
 • Creatief gebruik van materialen die als geheel of door de-assemblage gemakkelijk te recycleren zijn
 • Creatief design dat bijdraagt tot het commercieel succes van het product
 • WOW-factor (een verpakking die kwalitatief of op gebied van design buitengewoon indrukwekkend is)
 • Gebruik van nieuwe materialen of productietechnologieën

Vraag: Hoe innovatief is uw product/verpakking? Staaf dit a.d.h.v. bovenstaande criteria. (max. 500 karakters)

Functionaliteit

 • Design dat door de gebruiker gewaardeerd wordt omwille van het gebruiksgemak (openen, hanteren, …)
 • Vernieuwend design/materiaal dat bijdraagt tot het beschermen van het product (tijdens transport, gebruik, …)
 • Vernieuwend design/materiaal dat bijdraagt tot het bewaren van het product (hygiëne, houdbaarheid, …)

Vraag: Hoe innovatief is uw product/verpakking op vlak van functionaliteit? Staaf dit a.d.h.v. bovenstaande criteria. (max. 500 karakters)

Logistiek

 • Optimalisatie van de transportconfiguratie (meer product per pallet, slim gebruik van secundair en tertiair verpakkingsmateriaal, …)
 • Slimme verpakkingsoplossingen om mobiliteitsproblemen te verminderen

Vraag: Hoe innovatief is uw logistieke werking rondom uw product? Staaf dit a.d.h.v. bovenstaande criteria. (max. 500 karakters)

Communicatie

 • Duurzaamheid als bedrijfscultuur (charter, ….) - aantoonbaar via documentatie
 • Gebruiker krijgt extra informatie op de verpakking via duidelijke pictogrammen, tekst, via smartphone (QR code, NFC, …) Extra informatie kan zijn: wettelijke informatie, juist sorteren, life-style, games, ….
 • (Interactieve) Website met extra informatie over product, verpakking. Extra informatie kan zijn: wettelijke informatie, juist sorteren, life-style, games, ….
 • Totaal verpakkingsconcept (vorm, grafisch design, …) wordt gebruikt om consument te overtuigen van de kwaliteit(en) van het product.
 • Extra inspanningen om gemeenschap te helpen met sorteren, recycleren (organisatie van info momenten, zwerfvuilacties, …)

Vraag: Hoe goed communiceert u over de duurzaamheid van uw product/verpakking? Staaf dit a.d.h.v. bovenstaande criteria. (max. 500 karakters)

4. Materiaal en foto’s

Om uw dossier te vervolledigen, vragen we u om:

 • 3 verpakkingen/producten per post of per koerier over te maken op volgend adres*:

  GET SMART (IN) PACKAGING AWARDS
  c/o Fost Plus
  Ter attentie van Nicolas Egri
  Olympiadenlaan 2
  1140 Brussel

  *Voor niet-bederfelijke producten dienen de stalen uiterlijk op 30 juni 2019 te zijn ontvangen. Voor bederfelijke producten is de uiterste inzenddatum 31 juli 2019.
  U mag uw dossier ook indienen zonder de verpakkingen/producten op te sturen, maar dit kan ervoor zorgen dat de jury daardoor een minder accuraat beeld heeft van uw verpakking/product en bijgevolg de verpakking/product minder accuraat kan beoordelen.

  PS : Als uw verpakking te omvangrijk is, gelieve dan vooraf contact op te nemen met Fost Plus : nicolas.egri@fostplus.be of op het nummer 02/775.03.50

 • Foto’s van het product op te laden

  Toegelaten formaten : .jpg .gif .png
  Maximale grootte : 1MB
  Gelieve minstens één foto door te sturen • Extra documentatie die de beoordeling kan vergemakkelijken op te laden
 • Indien u dit wenst, mag u ook steeds extra documentatie toevoegen (in pdf)

  Toegelaten formaten : .jpg .gif .png
  Maximale grootte : 2MBIk verklaar het wedstrijdreglement te hebben gelezen en aanvaard