Organisatoren en partners

Organisatoren

Fostplus

De vzw Fost Plus is een erkend privé-organisme dat de terugname- en informatieplicht inzake verpakkingsafval behartigt voor de aangesloten bedrijven. Hiervoor zet Fost Plus alle nodige middelen in om selectieve inzameling, sortering en recyclage te promoten, coördineren en financieren. Zo kunnen de recyclage – (80%) en valorisatiedoelstelling (90%) die de overheid oplegt, behaald worden.

Deze vzw sensibiliseert haar leden eveneens om de ecologische afdruk van hun verpakkingen te reduceren.

Wil u graag op de hoogte blijven van de activiteiten van Fost Plus? Volg dan onze Twitteraccount @fostplus.


Valipac

Sinds 1998 is elk bedrijf dat verpakte goederen op de Belgische markt brengt wettelijk verplicht het bedrijfsmatig verpakkingsafval van haar producten te laten recycleren. Een verplichting die vaak complex blijkt te zijn om zelfstandig in de praktijk om te zetten.

De missie van VAL-I-PAC berust op een collectief gegevensbeheer : enerzijds krijgen we informatie via onze klanten, de verpakkingsverantwoordelijken, over het gewicht aan bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt gebracht hebben. Anderzijds krijgen wij gegevens van de ophalers over het afval dat ze hebben ingezameld bij hun klanten en vervolgens in recyclage hebben gebracht. Wij rapporteren over deze gegevens aan de bevoegde overheid, de Interregionale Verpakkingscommissie. Om het systeem optimaal te laten renderen, stimuleren wij de recyclage door financiële incentives te betalen aan de bedrijven die hun bedrijfsverpakkingsafval selectief sorteren.

Voor meer uitgebreide informatie over de premies en de werking van VAL-I-PAC, bezoek onze website www.valipac.be

Partners